Noteikumi

Jebkuram creatiwe.eu un creatiwe.lv apmeklētājam vai Creatiwe Pakalpojumu lietotājam ir pienākums iepazīties ar CREATIWE pakalpojumu izmantošanas noteikumiem, pirms to lietošanas uzsākšanas. Noteikumi tiek atjaunoti vismaz reizi gadā. Lietotājiem ir jāuzņemas pilna atbildība par darbībām, kas veiktas izmantojot Creatiwe pakalpojumus vai to saturu.

Šī ir tirgus izpētes IT sistēma, kas ir jāizmanto saprātīgi, ievērojot vispārpieņemtas uzvedības un ētikas normas un saprātīgus izmantošanas apjomus. Sistēmu nedrīkst izmantot ļaunprātīgiem vai pretlikumīgiem mērķiem, piemēram, naida kurināšanai, nelikumīgai autortiesību objektu izplatīšanai, nesankcionētai datu piekļuvei vai darbībām, kas var traucēt sistēmas darbību. Saturs var tikt nekavējoties izņemts, ja tas aizskar kāda intereses, pārkāpj autortiesības vai pārslogo sistēmu.

Serviss tiek piedāvāts tāds, kāds tas ir apskatāms un izmēģināms (AS IS) ar visām iespējamajām programmatūras kļūdām, jo mēs nevaram garantēt, ka noteiktos apstākļos tādas nevar rasties. Netiek garantēts, ka faili vai serviss būs pieejami 100% un tie nav pakļauti dažādiem iespējamiem riskiem, taču tiek veiktas sistemātiskas darbības un uzraudzība, lai šos riskus mazinātu un nodrošinātu pieejamību.

Lietotāji vietnē var pasūtīt, iegādāties vai abonēt maksas pakalpojumus (turpmāk saukti – Klienti), vai reģistrēties kā eksperti dalībai izpētes projektos (turpmāk saukti – Eksperti). Visa aprakstošā un skaidrojošā informācija tiek nosūtīta Klientiem un Ekspertiem arī e-pastā. Veiktie maksājumi tiek atgriezti tikai tad, ja pasūtījuma nodevums neatbilst apstiprinātajai Skicei, visos citos gadījumos maksājumi netiek atgriezti, jo ir dota iespēja izmēģināt pakalpojumu. Pakalpojums ir personalizēts un tiek izgatavots pēc Klienta viennozīmīga pasūtījuma.


Vispārīgi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet noteikumus, pirms sākat lietot vietni creatiwe.lv un creatiwe.eu vai citus šo domēnu apakšdomēnus (tālāk “Pakalpojums”), ko pārvalda SIA CREATIWE, reģistrācijas numurs 40103962666, (tālāk – “CREATIWE”, “mēs”, “mēs” vai “mūsu “).
Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem noteikumiem un ievērojiet tos. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto.
Piekļūstot vai izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja jūs nepiekrītat kādai noteikumu daļai, jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam vai to izmantot.
Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumu kāda uzņēmuma vai organizācijas vārdā, jūs tās vārdā piekrītiet šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).


Pakalpojuma dalībnieka saistības

CREATIWE vai Klienta iniciēto un finansēto pētījumu dalībnieki (turpmāk – Eksperti), tostarp, bet ne tikai, rakstiskos pētījumos, tiešraides un video intervijās, praktisko pētījumu eksperimentālajās grupās, kopienas aktivitātēs, ideju apmaiņā un tiešsaistes aptaujās neatkarīgi no tā, kā un kā kādā platformā tās tiek veiktas, piedalās pilnīgi brīvprātīgi. Eksperti reģistrējas brīvprātīgi un tiem ir tiesības atteikties no saņemtā darba uzdevuma, kā arī jebkurā laikā pieprasīt Creatiwe dzēst tā datus un izstāties no Creatiwe Ekspertu grupas. Eksperti rīcības brīvība un pienākumi ir ierobežoti ar šiem Noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, kā arī starptautiskās tiesību normas. CREATIWE patur tiesības liegt vai ierobežot tiesības piekļūt Pakalpojumam lietotājiem, kuri pārkāpj šos Noteikumus.

Izveidojot kontu un reģistrējoties kā Eksperts, jūs apņematies mums sniegt precīzu, pilnīgu un aktuālu informāciju. Pretējā gadījumā tas var tikt interpretēts, ka Noteikumu pārkāpums, kā rezultātā Eksperta konts var tikt nekavējoties dzēsts un pārtraukta piekļuve Pakalpojumam.

Jūs esat atbildīgs par paroles un e-pasta konta aizsardzību, ko izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam, kā arī par jebkādām darbībām, kas veiktas ar jūsu paroli un e-pasta kontu neatkarīgi no tā, vai jūsu parole ir mūsu Pakalpojumā vai autorizācijai lietojiet trešās puses pakalpojumu.

Jūs piekrītat neizpaust savu paroli trešajām personām. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, jums kļūst zināms par jebkādiem drošības pārkāpumiem vai neatļautu jūsu konta vai e-pasta izmantošanu.

Pakalpojums nav paredzēts un to nedrīkst izmantot cilvēki, kas jaunāki par 18 gadiem. Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs apliecināt mums, ka esat vecāks par 18 gadiem.


Pakalpojuma saņēmēja saistības

Mūsu Pakalpojums ļauj tā saņēmējam (turpmāk – Klients) veidot projektu aptaujas veikšanai rakstiskā, video intervijas vai eksperimentālās grupas praktiskā pētījuma formā. Klientu informācija, faili, testēšanas preces un citi materiāli tiks nodoti fokusa grupai, tāpēc Klienta pienākums ir tos sagatavot iespējami kvalitatīvi un rūpīgi, un nodot Creatiwe, vai vienoties ar Creatiwe par iesaisti materiālu sagatavošanā. Klientam nav atļauts izplatīt, kopēt, augšupielādēt, lejupielādēt vai koplietot saturu un preces, ja Klientam nav juridisku tiesību to darīt.

Pakalpojumā ir aizliegts veikt un iesniegt, sūtīt vai koplietot informāciju (ieskaitot fotoattēlus, video un audio materiālus), kas:

  • Pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības;
  • Aizskar personas cieņu un godu;
  • Kūda uz vardarbību, rasu naidu vai citām nelikumīgām darbībām;
  • Ir vulgāra, apmelojoša vai citādi aizskaroša;
  • Satur programmatūras vīrusus vai ir paredzēta, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai un drošībai;
  • Ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts un tiem līdzīgi;
  • Ir cita veida informācija vai saturs, kas ietekmē vai varētu ietekmēt Pakalpojuma darbību un drošību;
  • Pārkāpj Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Starptautiskos normatīvos aktus.

Creatiwe ir tiesības pārbaudīt un izvērtēt Klienta rīcību un materiālus, lai izvērtētu to atbilstību Noteikumiem, tomēr Creatiwe nav pienākuma to darīt.


Dzēšana un piekļuves liegšana

Creatiwe ir tiesības dzēst vai atspējot saturu, ar kuru, iespējams, tiek pārkāpti šie Noteikumi un slēgt pārkāpējam piekļuvi Pakalpojumam par atkārtotiem vai būtiskiem pārkāpumiem.


Norēķinu noteikumi

Klients

Klienta iniciēta maksas Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc tam, kad ir saņemta visa maksājuma summa, kas saskaņota ar Klientu Projekta Skicē. Klients ir atbildīgs par visiem piemērojamiem nodokļiem un izmaksām, kas saistītas ar pārskaitījuma izpildi. Creatiwe piemēro darījumam atbilstošos nodokļus un norāda tos Projekta Skicē.

Atmaksa ir piemērojama tikai tad, ja pakalpojums netiek izpildīts atbilstoši Projekta skicē noteiktajam. Klients var jebkurā laikā atcelt Pakalpojumu, bet viņam netiks veikta iemaksātās summas atmaksa, ja vien Creatiwe un Klients nav rakstiski vienojušies par pretējo.

Pakalpojuma cena tiek aprēķināta pēc Klienta pieprasījuma un tiek saskaņota Projekta Skicē.

Eksperts

Pēc Eksperta profila reģistrēšanas Creatiwe portālā Creatiwe apņemas to, savu iespēju robežās, pārbaudīt un verifikācijas kritērijiem atbilstošu profilu reģistrēt Ekspertu grupā, kurai var tikt nosūtīti aptaujas uzdevumi (turpmāk – Uzdevums).

Eksperts apņemas regulāri pārbaudīt norādīto e -pasta adresi un pieņemt aptaujas uzdevumus, kā arī ievērot tajā noteiktos pamatnoteikumus, tostarp – termiņu, nodevumu satura un kvalitātes prasības. Uzdevumā Creatiwe norāda atlīdzību Ekspertam par atbilstoši noteikumiem pilnībā izpildītu Uzdevumu. Eksperts apņemas pabeigt Uzdevumu un nosūtīt rezultātus Creatiwe. Creatiwe ir tiesības pārbaudīt, vai Uzdevums ir izpildīts saskaņā ar noteikumiem. Ja Uzdevums nav izpildīts saskaņā ar noteikumiem, Creatiwe nosūta Ekspertam Paziņojumu, kurā norāda neizpildes kritērijus. Creatiwe nepiešķir atlīdzību par neizpildītu Uzdevumu. Ja Uzdevums ir izpildīts saskaņā ar noteikumiem, Creatiwe nosūta Ekspertam Paziņojumu ar līdz šim uzkrāto un papildināto atlīdzības summu.

Eksperts var pieprasīt atlīdzības izmaksu, tiklīdz tās uzkrājums pārsniedz 20,- EUR. Eksperts ir atbildīgs par visiem tam piemērojamiem nodokļiem un naudas pārskaitīšanas maksām. Creatiwe iekasē nodokļus, kad tas ir nepieciešams, nodoklis un paredzamā naudas pārskaitījuma maksa tiks aprēķināta un iekļauta Maksājuma veidlapā.

Creatiwe nosūta Ekspertam Maksājuma veidlapu, kurā Eksperts norāda maksājuma izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā konta informāciju. Eksperts ir atbildīgs par Maksājuma veidlapā norādīto datu pareizību. Maksājuma veidlapā ir iekļauts pārbaudes jautājums, uz kuru atbilde atrodama Eksperta reģistrācijas datos.

Eksperts ir atbildīgs par to, lai citas personas nevarētu piekļūt viņa profilam un e-pastam. Creatiwe nav atbildīgs, ja cita persona, kas ir piekļuvusi Eksperta profilam vai e-pasta informācijai, ir pieprasījusi un saņēmusi atlīdzības maksājumu Eksperta vārdā.


Pakalpojuma pārtraukšana

Jūs variet brīvi pārtraukt Creatiwe Pakalpojuma izmantošanu jebkurā laikā. CREATIWE patur tiesības apturēt vai pārtraukt Pakalpojumu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez brīdinājuma. Piemēram, Creatiwe var apturēt vai pārtraukt pakalpojuma izmantošanu, ja Klients vai Eksperts neievēro šos Noteikumus, vai izmanto Pakalpojumu tādā veidā, kas var radīt vai rada Creatiwe juridisku atbildību, traucē Pakalpojumu vai traucē citiem izmantot Pakalpojumu. Izņemot finansētos Pakalpojumus.


Atbildības ierobežojums

Cik tālu to neierobežo Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Starptautiskie normatīvie akti, Creatiwe un tās partneri nenes atbildību par netiešu, netiešu vai nejaušu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies ar Pakalpojuma izpildi saistītu apstākļu rezultātā, neatkarīgi no tā, vai Creatiwe par to saņēma vai nesaņēma iepriekšēju brīdinājumu. Creatiwe nav atbildīgs, ka Pakalpojuma rezultāts neatbilst Klienta vajadzībām, ja Pakalpojums izpildīts atbilstoši Klienta formulētajai un saskaņotajai Projekta Skicei. Creatiwe ierobežo savu atbildību, kas saistīta ar zaudējumu piedziņu ar pilnībā samaksātās Pakalpojuma maksas apmēru vai samaksātās abonēšanas maksas apmēru 12 mēnešu garumā.


Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi starp CREATIWE un Klientiem vai Ekspertiem tiek risināti sarunu ceļā. Mēs vēlamies risināt strīdus bez juridiskām procedūrām. Pirms iesniegt prasību pret CREATIWE, jūs piekrītat mēģināt strīdu atrisināt sarunu ceļā, sazinoties ar support@creatiwe.lv. Mēs centīsimies strīdu atrisināt sarunu ceļā, sazinoties ar jums pa e-pastu. Ja strīds netiek atrisināts 15 dienu laikā pēc iesniegšanas, jūs vai CREATIWE varat uzsākt oficiālu tiesvedību. Visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


Intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības

Autortiesības uz visu CREATIWE Pakalpojumu saturu, šīs vietnes un izpētes materiālu, kā arī paņēmienu un metožu, mārketinga materiālu, dizainparaugu, datu bāzu, saliktajiem materiāliem, formulējumu un citu informāciju, ja vien nav norādīts citādi un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Starptautiskajām normām, ir CREATIWE intelektuālais īpašums. CREATIWE īpašums ir arī Klientu finansēto pētījumu dati un materiāli, līdz brīdim, kamēr Klients ir veicis pilnīgu Pakalpojuma apmaksu, kas Klientam nodrošina Pakalpojuma datu un materiālu lietošanas tiesību pāreju. Vietnes saturu nedrīkst pārpublicēt vai retranslēt nekādā apjomā, izņemot ar rakstisku CREATIWE atļauju.


Paziņojums par izmaiņām

Vietnes saturs, tajā aprakstītie piedāvājumi un informācija, kā arī šie Noteikumi tiek periodiski papildināti, atjaunoti un pārstrādāti bez iepriekšēja brīdinājuma. Vietnes lietotāji ir atbildīgi par lietošanas noteikumu regulāru pārlasīšanu, lai būtu informēti par labojumiem un papildinājumiem. Būtisku izmaiņu gadījumā Creatiwe var sūtīt informāciju par tām uz lietotāju norādītajām e-pasta adresēm.

Pēdējās izmaiņas Noteikumos veiktas 2021. gada 8. oktobrī.


EnglishLatvia

Examples

You can choose from surveys, remote video surveys, or usability tests that monitor how a user is performing their tasks and record what could be improved in the usability of the product, software, or website.

There are various ways to combine these types of research.

We can tailor research to the client’s wishes and needs.

Survey

Video survey

Usability test

About cooperation opportunities

About Survey Application

After receiving the research application, Creatiwe will contact you to agree on the research methods, tasks, time, choice of participants and budget.

At the agreed time, you will receive research results, which will include a presentation of the research results with conclusions and suggestions, anonymous research data and session records.

Feel free to write or call us if you want to talk to us and formulate a research project together.

creatiwe@creatiwe.eu

+371 26622352

Survey Application

Thank You!

Project application is sent.

You will receive further information to the specified e-mail address.

We wish You success!